Kreowanie wizerunku politycznego

Kreowanie wizerunku politycznego jest szczególnym procesem wymagającym przeprowadzenia stosownych analiz i badań, jak również stworzenia (a potem wdrażania) właściwych planów oraz strategii. Nasza firma specjalizująca się w marketingu politycznym umożliwia przeprowadzenie całego procesu w sposób sprawny oraz profesjonalny. Fachowe podejście – ukierunkowane na indywidualne potrzeby Klienta oraz cele, jakie pragnie osiągnąć – pozwala nam proponować skuteczne rozwiązania, dzięki którym wspólnie stworzymy godną zaufania, osobistą markę.

Kreowanie wizerunku polityków – droga do sukcesu

W dzisiejszych czasach umiejętność autoprezentacji ma ogromne znaczenie na wielu płaszczyznach życia. Sposób w jaki zaprezentujemy się na spotkaniu towarzyskim czy też na spotkaniu zawodowym, poznając nowych ludzi lub starając się o pracę będzie wpływał na to, jak będziemy postrzegani i czy osiągniemy zamierzone cele.

Nie inaczej jest w świecie polityki, gdzie umiejętność autoprezentacji stanowi niewątpliwą zaletę. Dzięki niej polityk może bezpośrednio wpływać na przebieg własnej kariery oraz swój obraz w oczach innych.

Zanim rozpocznie się proces kreowania wizerunku polityka, należy dokonać gruntowanych analiz, mających na celu jasne określenie jego aktualnej pozycji i wszystkich składających się na nią czynników. Co zatem buduje taką analizę?

Przede wszystkim należy przyjrzeć się zarówno cechom fizycznym, jak i psychicznym danej osoby. Wygląd, sposób poruszania się czy też komunikacja niewerbalna, którą posługuje się polityk, tworzą jego wizerunek. Także kwestia pochodzenia środowiskowego, bądź grup społecznych, z którymi sympatyzuje, ma wpływ na to jak się zachowuje i wysławia. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie testów psychologicznych, które pozwolą poznać silne oraz słabsze strony kandydata na polityka. Umożliwi to odkrycie potencjału jaki w nim drzemie i oszacowanie ilości pracy, niezbędnej do prawidłowego wykreowania jego wizerunku politycznego.

Wizerunek polityka w mediach

We współczesnym świecie sposób postrzegania poszczególnych polityków w ogromnym stopniu zależy od tego, jak są oni pokazywani w mediach. Telewizja, internet czy też radio stanowią miejsca, gdzie wielu budowało lub kompletnie rujnowało swoje potencjalne lub dobrze funkcjonujące kariery polityczne.

Sposób mówienia i zachowanie mają ogromne znaczenie dla ogólnej treści przekazu. Jest to szczególnie ważne w przypadku polityków, gdyż podczas wystąpień w audycjach telewizyjnych lub radiowych, mają oni niewiele czasu na właściwe zaprezentowanie własnej osoby i przekonanie wyborców. Dobre wykorzystanie tych kilku chwil może mieć ogromne znaczenie dla ogólnego obrazu, który zrodzi się w głowach widzów czy słuchaczy, a więc osób, które decydują o jego przyszłości.

Z faktu tego wynika kilka istotnych kwestii, z którymi bezpośrednio wiąże się nasza działalność. Podejmując się pracy nad poprawą autoprezentacji danego kandydata, należy wziąć pod uwagę siłę środków masowego przekazu! Należy dokładnie prześledzić dotychczasową drogę medialną kandydata – jego wystąpienia, ich formę oraz pozostałe cechy. Z naszą pomocą będzie to nie tylko o wiele prostsze, ale i da znacznie lepsze rezultaty.

Środowisko naturalne polityka

Innym, niezwykle ważny elementem, na który bez wątpienia należy zwrócić uwagę jest wspomniane już wyżej, bliższe przyjrzenie się środowisku politycznemu, z którego kandydat pochodzi oraz grupie docelowej do której będzie chciał dotrzeć.

Przykładowo- osoba mająca za sobą doświadczenie w pracy w rolnictwie, poparcia powinna szukać właśnie w ludziach o podobnych doświadczeniach. Oczywiście nie jest to regułą i może się zdarzyć, że dla przykładu osoba, która nie ma żadnego związku z wsią, w mieszkańcach mniejszych miejscowości znajdzie swoich najwierniejszych wyborców. Jednakże ogólnie przyjmuje się, że środowisko z jakiego pochodzi kandydat w znacznym stopniu wpływa na jego wizerunek oraz cele polityczne.

Analizy tego typu pozwolą na przeprowadzenie skutecznej kampanii kreującej wizerunek polityka. Mając na uwadze wyciągnięte w ten sposób wnioski należy rozpocząć konsekwentne tworzenie nowego – lepszego obrazu danego kandydata. Przyjrzyjmy się, czego w szczególności ma ono dotyczyć.

Wizualna prezencja polityka

We współczesnym świecie odpowiedni wygląd tj. właściwie dobrane ubranie czy też fryzura, ma ogromny wpływ na to, jak jest się postrzeganym – w szczególności przez osoby, z którymi nie ma się bliższego kontaktu. Pojawiające się na szklanym ekranie osoby dbają o to, aby ich wizerunek był zawsze nienaganny. Podobnie jest w świecie polityki. Odpowiedni wygląd polityka wpływa na to w jaki sposób odbierają go wyborcy decydujący o tym czy odniesie on sukces.

Właściwa autoprezentacja to oczywiście nie tylko odpowiednio przemyślana stylizacja. Niezwykle ważne jest bowiem uregulowanie i stworzenie jednolitego przekazu. Wyjątkowo niewskazany byłby wyraźny dysonans między tym jak dana osoba wygląda, a tym co poprzez swoje wypowiedzi oraz gesty przekazuje. Kreowanie wizerunku polityka w mediach (szczególnie w telewizji) musi uwzględniać powyższą zależność, gdyż to ona stanowi często jego „być albo nie być”. Eliminacja błędnych i źle wpływających na autoprezentację zachowań oraz wykształcenie zupełnie nieznanych wcześniej, które współgrać będą z nowym, lepszym wizerunkiem, to płaszczyzna wymagająca szczególnego zaangażowania.

Wizerunek partii politycznej

Wskazane elementy, na które w szczególności należy zwrócić uwagę tworząc „nowy obraz” osoby i znajdują swoje zastosowanie także w przypadku kreowania wizerunku partii politycznych. Sposób w jaki dane ugrupowanie będzie postrzegane zależy od jego poszczególnych członków. Ważne jest więc, aby razem tworzyli pewnego rodzaju wizerunkową wspólnotę, która zarówno w mediach, jak i podczas spotkań z wyborcami, prezentować będzie w miarę jednolity przekaz.

www.mowoko.pl - zapraszamy !